Σφολιάτες
Σφολιάτες
Σφολιάτες

ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΗ

• βάρος 160g
• 50 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΜΕΓΑΛΗ

• βάρος 220g
• 40 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΖΑΜΠΑΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ ΠΑΤΗΤΗ

• βάρος 250g
• 30 τεμάχια ανά κιβώτιο

Σφολιάτες
Σφολιάτες
Σφολιάτες

ΠΙΤΣΑ ΣΚΕΠΑΣΤΗ

4 ΚΟΜΜΑΤΙΑ

• βάρος 1100g
• 5 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ

• βάρος 180g
• 30 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ ΠΑΤΗΤΗ

• βάρος 180g
• 30 τεμάχια ανά κιβώτιο

Σφολιάτες
Σφολιάτες

ΖΑΜΠΑΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ

• βάρος 250g
• 30 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΚΟΥΡΟΥ

• βάρος 180g
• 40 τεμάχια ανά κιβώτιο